Szolnoki Hagyományőrző Íjász Egyesület

Rólunk


A klub létrehozásának ötlete 2007 szeptemberében egy íjászversenyen vetődött fel, két baráti család tagjainak részvételével.

Szolnokon nem létezett hagyományőrző íjász csapat, így szükségesnek éreztük annak létrehozását úgy, hogy méltó módon tudja majd képviselni a várost, mind a versenyeken, rendezvényeken, bemutatókon. Tagjaink elkötelezett hívei a hagyományőrzésnek és a tradicionális íjászatnak.

Ennek a szellemében, 2008 márciusában megalakult a Szolnoki Hagyományőrző Íjász Klub. Az eltelt időben számos rendezvényen, versenyen, bemutatón képviseltettük magunkat és ezek által Szolnok városát is.

2011. az átalakulás éve volt a klub életében, mind tagságában, mind szervezetében egyaránt. Az új csapat egy nagyon lelkes, összetartó a közös cél eléréséért mindent vállaló közösséggé vált. Önerőből megteremtettük az edzésekhez illetve az utánpótlás biztosításához szükséges feltételeket. Egész évben biztosítjuk tagjaink részére az edzési feltételeket. Tavasztól nyárig az edzéseket a szabadban a Besenyszögi úton található Szolnoki Kutyaiskola területén tartjuk, az őszi –téli időszakban pedig a Zöld-ház tornatermében.

Létrehoztuk, és írásba foglaltuk saját biztonsági szabályrendszerünket, amely elfogadását minden tag köteles aláírásával igazolni. Ezen szabályok betartásával biztosítható az edzések biztonságos lebonyolítása. Önerőből teremtettük meg a bemutatók végrehajtásához szükséges eszközök beszerzését (szalma vesszőfogók, állványok, háttérvédők, hangosítás stb.) Az íjászat után érdeklődők számára lehetővé tesszük az íjak kipróbálását, a klub tulajdonát képező különböző íjak által. Terveink között szerepel az egyesületté történő szerveződés, jurta beszerzés, rendezvények szervezése, versenyeken való részvétel. Figyelmet fordítunk az utánpótlás biztosítására az új jelentkezők felkészítésére, oktatására, valamint a számukra megfelelő felszerelés kiválasztására. Az érdeklődőknek tudunk biztosítani a Magyar Íjász Szövetség kereteibe illeszkedő szakmai anyagot valamint a hagyományőrzés történelmi háttereinek megismeréséhez szükséges ismeretanyagot is.

Célkitűzéseink:

  • felidézni és ápolni a X. századi hagyományokat,
  • fiataljainknak bemutatni az akkori életet és harcmodort,
  • iskolai és egyéb szabadtéri bemutatókon részt venni,
  • rendezvényeken szerepelve városunkat képviselni,
  • megkedveltetni másokkal is ezt a remek sportot,- összefogni azokat az íjászokat, akik kedvet éreznek hagyományőrzés felelevenítésére, népszerűsítésére

Címerünk:

Címerül, városunk címerének egy részletét választottuk, amely a következőt tartalmazza: kettős arany szalagfonattal körbefogott zöld fészekből három vörössel fegyverzett, felfelé tekintő, ezüst pelikánfióka növekszik. Fölöttük a nyakát jobbra visszahajtva, vörös csőrével saját kebelét szaggató, kiterjesztett szárnyú, ezüst anyamadár négy csepp vörös vérével táplálja fiókáit. A lehajtott csőrével begyéből fiókáit etető pelikánról már az ókorban hitték, hogy keblét feltépve saját vérével táplálja kicsinyeit. A keresztény szimbolikában ezért a Megváltó, az emberiségért önmagát feláldozó Krisztus, közvetve pedig az eukarisztia megjelenítésére szolgál. Szolnok 1761-ből adatolható pecsétjén nagy vonalaiban már ezzel a címerrel találkozunk. A pelikán az Istenéltető kegyelmét sugallta, amellyel a török idők után újból "feltámasztotta" Szolnok városát. A három fióka az egykori (katolikus, protestáns, zsidó) vallásfelekezeteket jelölheti, vagy a három fő megélhetési területet (mezőgazdaságot, ipart, kereskedelmet), a három fő közlekedési ágat (vízi, köz- és vasút). Mivel a pelikán a szellemi megvilágosodásra törekvést is kifejezi, jelképe lehet az iskoláknak (alap-, közép- és szakirányú képzés) csakúgy, mint a művésztelep, galéria, színház művészi hármasának, vagy a múzeum, könyvtár, sport szórakozást, felüdülést szolgáló együttesének.